Kuukkelin juttu Ylläksen Ystävien pääsiäisen jäsentilaisuudesta PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Eero Vapa, Kuukkeli   
01.04.2016 20:41
Kaivoshanke esiteltiin Ylläksen Ystäville

Ylläksen Ystävien perinteinen pääsiäisen tapaaminen houkutteli Ylläsjärven Tunturihotelliin lähes 100 kiinnostunutta. Syy löytyi mielenkiintoisista vieraista.

Kaatuneen Northland Mines Oy:n jäämistöstä Hannukaisen kaivoshankkeen uudelleen vauhtiin virittänyt Hannukainen Mining Oy:n toimitusjohtaja Mari Pilventö ja päägeologi Jouko Pakarinen esittelivät hankkeen nykytilaa. Kolarin maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri puolestaan kertoi kaivoksen vaatiman kaavoituksen etenemisestä.

– Hannukainen Mining Oy osti konkurssipesästä kaiken hankkeeseen tehdyn materiaalin sekä kaivosoikeudet ja kaivosvaraukset Kolarin lisäksi Sodankylässä, Kittilässä ja Muoniossa, toimitusjohtaja Pilventö tarkensi.

Missä mennään?
 

Kun Ylläksen Ystävät ry kuuluu niihin yhteisöihin, joilla on lausuntaoikeus aluetta koskevissa hankkeissa, kiinnosti väkeä kuulla, koska yhdistys pääsee sanomaan sanansa.

– Olemme jättäneet kaivospiirihakemuksen Turvatekniikan Keskukselle, Tukesille, joulukuussa. He julkaisevat kuulutuksen huhtikuun alussa, Pilventö aloitti hankkeen aikatauluttamisen.

Sen lisäksi yhtiö on pyytänyt Kolarin kuntaa jatkamaan pysähdyksissä ollutta kaivoshankkeen kaavoitusta yhtiön kustannuksella.

Hannukainen Mining Oy on myös täydentänyt ympäristövaikutustenarviointia ja jättänyt karkauspäivänä ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

– Se tulee lausunnolle aikaisintaan toukokuussa, yhtiöstä arvioidaan.

Nyt on siis menossa lupakäsittelyjen vaihe, ja kuluu vähintään 2,5 vuotta ennenkuin ympäristölupa on valmis ja sen jälkeen rakentaminen kestää noin kaksi vuotta.

Ylläksen Ystävien puheenjohtaja Marja Ramm-Schmidt huomautti väelle, että Hannukainen Mining Oy on hakenut myös lupaa töiden aloittamiseen mahdollisten valitusten käsittelyn aikana.

Kaavoituksessa muutoksia

Uudelleen käynnistetty kaavoitus perustuu muuttuneisiin suunnitelmiin.

– Northland Mines Oy haki kolmea asemakaavaa, Rautuvaaraan rikastamoalueelle, Hannukaisen kylään ja varsinaiselle kaivosalueelle. Hannukainen Mining Oy on luopunut 1000 metrin suojavyöhykkeestä ja haluaa luopua Hannukaisen kylän kaavasta kokonaan. Näin Hannukaisen kyläläiset voisivat jatkaa asumista, Kolarin maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri valotti kaavoitusprosessin alkua.

Kilometrin suojavyöhykkeen sijasta Hannukainen Mining Oy suunnittelee rakentavansa 10–35 metriä korkean ja 2–2,5 kilometriä pitkän meluvallin Äkäslompoloon vievän tien ja Hannukaisen kylän suuntaan.

Varsinaisella kaivosalueella alue on myös supistunut yli 3000 hehtaarista alle 3000 hehtaarin. Kaivospiiri jää kauemmaksi Kuerjoesta sekä Lamumaan porokaarteesta. Sen lisäksi alueen ulkopuolelle rajataan kaksi muinaismuistokohdetta ja yksi asunto. Pieni lisäys tarvitaan meluvallia varten.

– Kunta suunnittelee vuonna 2013 tehdyn valmisteluvaiheen kuulemisen tekemistä toiseen kertaan, kun muutamia tekijöitä on muuttunut, Kullervo Lauri kertoo.

Kaava valmis syksyllä?

Kaavoituksen aikataulusta Kullervo Lauri sanoi, että hankkeeseen ryhtyjällä on kova tavoiteaikataulu saada kaava valtuuston käsittelyyn jo tänä syksynä.

– Ei tiedä pystyykö. Kuulemisessa pitää huomioida kesäloma-aika. Huono, jos kuuleminen menee heinäkuulle. Jos esimerkiksi valmisteluvaiheen kuuleminen aiheuttaa lisäselvityksiä, esimerkiksi kasvien kukinnasta, se voidaan tehdä vasta kesällä 2017.

Kolarin kunnassa on meneillään myös maankäyttöstrategian valmistelu, jossa pureudutaan matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittamiseen.

1200 tonnia tunnissa

Päägeologi Jouko Pakarinen avasi varsinaista kaivostoimintaa.

– Kaivoksesta louhitaan 1200 tonnia tunnissa. Räjäytyksiä on kerran viikossa. Louhittu tavara kuljetetaan 221 tonnin dumppereilla maanalaiseen murskaamoon, Pakarinen kertoi.

Murskattu malmi lähtee hihnakuljetuksella Rautuvaaran rikastamolle. Kolmelta suunnalta koteloitu kuljetin on noin metrin korkeudella maasta ja itse kuljetin on 2,7 metriä korkea.

– Hihnakuljetuksen investointi ja käyttö maksaa saman verran kuin dumpperikuljetus, mutta dumppereille pitäisi rakentaa uudet tiet.

Rikastuksessa malmin sisältämä kulta ja kupari irrotetaan vaahdottamalla ja rauta magneettierotuksella. Kulta ja kupari matkaavat Bolidenille Harjavaltaan ja rautamalmi junalla johonkin Pohjanlahden satamaan ja laivalla asiakkaalle. Rautamalmin tuotanto on enimmillään 2 miljoonaa tonnia vuodessa.

Taustat ja talous kiinnostivat

Ylläksen Ystäviä kiinnostivat Hannukainen Mining Oy:n takaa löytyvän Tapojärvi Oy:n koko, osaaminen ja talous.

Osaamista kukaan ei laittanut kyseenalaiseksi, mutta talouspuolesta udeltiin.

– Minun silmiini Hannukainen Mining Oy on tyhjä yhtiö, Keijo Haavikko arvioi tiukasti.

Myös toinen kuulijoista kiinnitti huomiota hankkeen kokoon ja sen taustayhtiön resursseihin.

– Yhteistyöneuvottelut ovat käynnissä, mutta ne eivät kuulu tämän kokouksen asioihin, Pakarinen totesi.

Hannukaisessa mökin omistava Kyösti Pulli tenttasi, rakennettiinko meluvalli Hannukaisen mökkien lunastuksesta säästyneillä rahoilla.

Sen Pakarinen kielsi jyrkästi ja sanoi meluvallin tulleen suunnitelmaan ainoastaan sen takia, että Hannukaisen kyläläiset voivat jatkaa asumistaan.

Satu Säilän mieltä painoi taloutta enemmän kaivoksen muut vaikutukset.

– Minua kaivos ahdistaa. Ylläs on helmi ja on tyhmää uhrata se kaivoksen takia.

Eero

Ote Kuukkelin pääkirjoituksesta

Asian voi nähdä monelta kantilta

Viikon merkittävin juttukeikkani sattui pääsiäisen alle, kun Ylläksen Ystävät kuulivat kokouksessaan, missä vaiheessa Hannukaisen kaivoksen uudelleen vireille saattanut Hannukainen Mining Oy on menossa hankkeensa kanssa.

Sivusta seuranneena tein huomion, että kokouksessa oli selvästi kolme eri tasoa.

Kaivosyhtiö puhui tekniikasta, projekteista, tonneista, metreistä ja muusta heidän osaamiseensa liittyvistä asioista.

Kukaan ei laittanutkaan yhtiön osaamista kyseenalaiseksi, mutta yleisön miehet arvioivat kriittisesti kaivosyhtiön taloudellisia resursseja ja olivat huolissaan mahdollisen kaivoksen vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon.

Harvoissa naispuheenvuoroissa nousi esiin enemmän hankkeen henkiset ja ympäristövaikutukset. ”Minua kaivossuunnitelmat ahdistavat. Ylläksen luonto on helmi, jonka arvo vain kasvaa koko ajan”, kuului yksi viesti.

Tuo kolmijako sai vahvistusta, kun puhuttelin mökin ostamisesta kiinnostunutta miestä. Hän uskoi kaivosyhtiön lupaukseen, että mikään ei muutu, mutta myönsi, että aviopuoliso on päinvastaista mieltä.

Kaivospäätöksissä nojataan ensimmäisiin ja hiukan toisiin, mutta ei kolmansiin ajatuksiin. Matkailussa valitettavasti käyntijärjestys on juuri päinvastainen.

Jos asiakkaita ahdistaa kaivos, mikään kustannuslaskelma tai päästömittaus ei auta. Lupaviranomaisten sijasta asia päätetään somessa. Onkin mielenkiintoista seurata, miten suunnitteilla olevassa Kolarin maankäyttöstrategiassa tuo ongelma ratkaistaan.

Eero

Kolarin kunnan kysely maankäyttöstrategiasta on jatkettu 7.4 asti, eli vielä voit käydä antamassa mielipidettäsi.
 https://player.myzef.com/sweco/ajax/?q=97-MrWFukv5

Viimeksi päivitetty 27.05.2016 15:20
 

Lapland Hotels logo variation

jemes

humina

humina2

Kuukkeli