Jäsenkirje 1 - 2017 PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Marja Ramm-Schmidt   
25.01.2017 08:49
Tammikuinen tervehdys kaikille!

Asia: Jäsenkirje 1/2017 – jäsenmaksu; tietoa Hannukainen Mining Oyn kaivoshankkeesta.

Hei, Ylläksen Ystävä!

Yhdistyksen vuosikokouksessa 30.12.2016 päätettiin pitää jäsenmaksu entisellään, siis 20 EUR/henk. Eräpäivä on tiistaina 31.1.2017, tilinumero FI09 1319 5000 0753 10.

Kauppias Sampo on jälleen lahjoittanut meille 10 kpl lahjakortteja, á 50 EUR ja lisäksi 10 Jounin Kaupan pipoa (arvo 20 EUR). Nämä lahjakortit ja pipot arvotaan niiden kesken, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa 31.1.2017 mennessä.

Lue lisää vuosikokouksesta liitteessä.

YLLÄS TIENHAARASSA!

Hannukainen Mining Oy on hakenut kaivoslupaa rautakaivokselle ja teettänyt vesi- ja ympäristölupahakemuksen AVI:lle Hannukaiseen avattavaa jättimäistä avolouhosta varten. Kunta on ollut hankkeelle myötämielinen ja päättänyt kiireen vilkkaa kaavoittaa alueet kaivostoimintaa varten. Kaavaluonnos on nähtävänä 6.2.2017 saakka. Kunnan aikataulun mukaan kaivoskaava halutaan valtuuston päätettäväksi jo tämän kalenterivuoden aikana.

Suunniteltu kaivospiiri on n. 30 km2 ja olisi sen mukaan Euroopan suurin avolouhosrautakaivos, pinta-alaltaan se olisi n. puolet Talvivaarasta. Alue vastaa koko Yllästunturin aluetta, louhittava kivimäärä on Yllästunturin kokoinen.

Ongelmana on, että kaivos tulee aivan liian lähelle matkailualuetta ja kansallispuistoa. Loma-asutusta on kaivosalueen tuntumassa, lisäksi Ylläksen latuverkosto kulkee kaivosalueen vierestä. Etäisyys esimerkiksi Äkäslompolon läntisille loma-asutusalueille on vain n. 5 km. Kaivoksen tulo näin lähelle vaikuttaa lomakiinteistöjen arvojen laskuun.

Liitteenä karttaote.

Kaivoksella käsitellään kymmeniä miljooneja kuutioita erilaisia jätevesiä vuodessa. Kaivoksesta nousee pölyä, melua ja valoa. Ympäristövahinkojen riski on suuri. Kaivosyhtiön hakemukset ovat monelta osin puutteelliset, myös virheitä esiintyy. Todisteena tästä on Aluehallintoviraston pyytämät ympäristölupahakemuksen tarkennukset 120 kohtaan, joista vaikutus matkailuun on yksi. Tämäkin kohta on kaivosyhtiön selvityksissä puutteelliseti käsitelty. Ylläksen alueen matkailun vetovoimaisuus perustuu puhtaaseen ja koskemattomaan luontoon ja luonnon tuottamiin elämyksiin.

Kaivos tarvitsee sosiaalisen hyväksynnän, jotta hanke voisi toimia.

Tällä hetkellä raudan maailmanmarkkinahinta on matala ja rautakaivosten toimintaa supistetaan tai niitä suljetaan. Jopa LKAB Kiirunassa on vaikeuksissa. Asiantuntijoiden mukaan Hannukaisen rautamalmi ei ole erityisen rikas, jolloin louhinta voisi toimia kannattavasti vain kaikkein parhaimpina suhdannevuosina. Malmi on lisäksi rikkipitoinen, joka lisää jätevesien sulfaattipitoisuutta. Naapurissa Pajalan Kaunisvaarassa edellisen toimijan Nothland Minesin käynnistämä rautakaivos meni konkurssiin parin vuoden toiminnan jälkeen. Siitä aiheutui Ruotsin historian suurin kaivosalan konkurssi eikä Kaunisvaaralle ole jatkajaa löytynyt, vaikka sinne ehdittiin rakentaa valmis infra. Työttömiä on siellä nyt entistä enemmän.

Ylläksen alueella toimivat yritykset ja eri tahot (mm. Ylläksen Matkailuyhdistys ry, Muonion paliskunta, Äkäslompolon kyläyhdistys ry, Jounin Kauppa ym. ym.) ovat kääntyneet asianajajan puoleen. Yhdistyksemme on mukana tässä toimeksiannossa.

Kaikkien yhteinen tavoite on, että kaivos ei saa vaarantaa Ylläksen matkailuelinkeinoa. Matkailulle pitää kaavoittaa riittävä suojavyöhyke. Mikäli kaivos kaikesta huolimatta tulee, on varmistettava, että kaikki mahdollinen on tehty kaivoksen ympäristöriskien estämiseksi ja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

Koska kaivosyhtiön hakemukset niihin liittyvine selvityksineen ovat puutteelliset, osittain jopa virheelliset, niihin vastaaminen ja lausuminen vaatii valtavan työmäärän.

Ylläksen Ystävät ry on mukana järjestämässä kaivosseminaaria ”Tienhaarassa Ylläksellä” Luontokeskus Kellokkaassa 15.2.2017.

Lue lisää mm:

 http://www.kolari.fi/fi/viralliset-ilmoitukset/kuulutus-hannukaisen-kaivosalueen-osayleiskaava.html

 https://www.adressit.com/yllas_ilman_kaivoksia_-ei_kolarin_hannukaisen_kaivoshankkeelle 

 http://www.metla.fi/hanke/7451/pdf/Spirit-of-Rovaniemi-2015_Mikko_Jokinen.pdf 

 https://www.facebook.com/Jouninkauppa/posts/10154943149572094:0 

 http://www.hannukainenmining.fi/hannukainen-mining.html

Viimeksi päivitetty 11.03.2018 08:58
 

Lapland Hotels logo variation

jemes

humina

humina2

Kuukkeli