Ylläksen Ystävien joulutapaaminen Hotelli Seidassa 30.12.2016 PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Leif Ramm-Schmidt   
31.12.2016 17:59
Ylläksen Ystävien joulutapaaminen Hotelli Seidassa 30.12.2016

altYlläksen Ystävät piti perinteisen joulutapaamisensa Hotelli Seidassa runsaan 40 jäsenen läsnäollessa. Pääteemana oli Hannukaisen kaivoshanke. Paikalle oli kutsuttu kunnanjohtaja Antti Määttä, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Nordberg ja kunnanhallituksen puheenjohaja Jarmo Kylmämaa.

Kunnanjohtajan esityksessä selvisi, että Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivosalueiden kaavoitus on hakijan Hannukainen Mining Oy:n pyynnöstä jo käynnistetty, siitä huolimatta, että sekä ympäristölupa-asiat ja Natura-asiat ovat kovastikin keskeneräiset. Kunnanhallitus päätti 21.11.2016 lopettaa Hannukaisen kylän asemakaavan laatimisen ja sen sijaan asettaa kaivosalueen edellyttämän osayleiskaavan luonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos liitteineen on nähtävillä 6.1 – 6.2. 2017. Kaavaluonnoksesta on esittelytilaisuus 25.1.2017 Kolarin kunnanvirastolla. Valitukset ja mielipiteet pitää jättää 6.2.2017 mennessä. Aikataulu on siis äärimmäisen tiukka.

Kunnan edustajien kertoman mukaan kunta haluaa luoda kaikille toimijoille mahdollisuudet yrittämiseen ja näkee, että kaivosliiketoiminta vahvistaa erityisesti Kolarin kirkonkylän kehittymistä. Millekään elinkeinolle ei haluta kääntää selkää. Konfliktit pyritään välttämään käymällä vuoropuheluja ja hakemalla yhteisesti ratkaisuja huolimatta erilaisista näkemyksistä. Hankkeelle pitää saada sosiaalinen hyväksyntä.

Suuntaa antava aikataulu on seuraava:

Alkuvuosi/kevät 2017

·        Natura-arvion lopullinen lausunto

·        osayleiskaavaluonnos uudelleen nähtäville ja lausunnoille valmisteluvaiheen kuulemista varten 6.1 – 6.2.2017

·        yleisötilaisuus 25.1.2017

Kevät/kesä 2017

·        kaavasta saatujen palautteiden läpikäyminen

·        viranomaisten työneuvottelu

·        mahdolliset lisäselvitykset

·        kaavaehdotuksen suunnittelu

Syksy 2017

·        osayleiskaavaehdotus nähtäville ja lausunnoille

·        kansainvälinen kuuleminen (Ruotsi), johtuen vaikutuksista Muonio- Torniojokeen

·        vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin ja mahdolliset tarkistukset kaava-asiakirjoihin

·        viranomaisneuvottelu

Loppuvuosi 2017

·        Kolarin kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksymiskäsittely

·        mahdolliset valitukset kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä

·        kaava lainvoimaiseksi (mikäli siitä ei ole valitettu)

Kaivoshankkeelle on tarkoitus perustaa ohjausryhmä, jolla pyritään varmistamaan vuorovaikutus eri tahojen välillä. Mukana ryhmässä olisivat mm. Kolarin kunta, Äkäslompolon kyläyhdistys, Ylläksen Matkailu ry, Ylläksen Markkinointi Oy, Kolarin yrittäjiä ja Hannukainen Mining Oy. Asiasta on tarkoitus päättää kunnanhallituksessa 9.1.2017.

Kunnalla on kaavoitusmonopoli ja se päättää toteutuksesta tai hylkäyksestä. Lopullisen päätöksen tekee kunnanvaltuusto. Kun prosessi käydään läpi lain vaatimalla tavalla ja kaikki asianosaiset ovat saaneet lausua mielipiteensä, kunta katsoo sen täyttävän sosiaalisen hyväksynnän vaatimukset.

Mitä tarkkaan ottaen tarkoittaisi sosiaalinen hyväksyntä! Siihen emme saaneet selkeätä vastausta.

Kunnanjohtaja kävi myös lyhyesti läpi Gaia Consulting Oy:n tekemän selvityksen elinkeinopolitiikan toteutettavuuden edellytyksistä. Selvityksestä heijastuu matkailuelinkeinon suuri huoli Lapin matkailubrändin menetyksestä. Myös vaikutukset poroelinkeinolle olisivat erittäin negatiiviset.

Keskustelu

Kunnan edustajien puheenvuorojen jälkeen jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä heille. Tässä muutamia:

·        Eräs kysyjä tiedusteli, kuka kantaa vastuun näissä asioissa. Mikä on kunnan vastuu?

·        Yleisesti todettiin, että näin valtava avolouhos on aivan liian lähellä matkailualuetta, etäisyys pienimmillään vain muutama kilometri. On aivan selvää, että matkailuelinkeino kärsii. Mikä kunnan mielestä olisi minimietäisyys matkailukohteisiin, jonka sisällä ei enää laadittaisi kaivoskaavaa? Miten kävisi, jos malmiesiintymä olisikin Yllästunturissa? Sallisiko kunta silloinkin sen hyödyntämistä? Kooltaan se vastaa Hannukaisen kaivosaluetta ja kivimäärää.

·        Useampi kyselijä peräänkuulutti kaivosyhtiön taloudellisia resursseja. Hannukainen Mining Oy on kahden hengen yritys. Edellinen yrittäjä on mennyt konkurssiin (Northland, Kaunisvaaran vastaavanlainen kaivos lopetettiin kannattamattomana). Kuka vastaa sulkemiskustannuksista, vai jäävätkö ne yhteiskunnan harteille?

·        Moni paikalla oleva korosti, että kaivoshanke on selvityksiltään erittäin puutteellinen. AVI on pyytänyt kaivosyhtiöltä täydennystä 120 kohtaan ja tämän asian käsittely on kesken AVI:ssa - miksi kunta on nyt käynnistänyt kaavoituksen ja näin nopealla aikataululla?

·        Käykö niin, että matkailu, joka on pysyvää, menettää enemmän kuin kaivostoiminta hyödyntää. Kaivos on toiminnassa vain 17 vuotta.

·        Yksi jäsenistämme oli osallistunut Jyväskylässä marraskuussa pidettyyn kaivosseminaariin. Siellä MARA:n (majoitus- ja ravitsemusalan etujärjestö) toimitusjohtaja Timo Lappi oli todennut, että kahdella paikkakunnalla kaivos ja matkailu eivät sovi yhteen, ne ovat Ylläs ja Kuusamo.

·        Tilaisuudessamme todettiin moneen kertaan, että Kuusamon kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2016 keskeyttänyt Kuusamon kaivoksen kaavoituksen eikä näin ollen Ruka-Kuusamon tärkeimmille luonto- ja matkailualueille tule kaivoksia. Kaivoksen etäisyys täällä olisi ollut 12 km matkailuyritysten toiminnoista. – Kuusamossa ja Rukalla matkailuinvestoinnit saadaan nyt käyntiin.

Puheenjohtaja luki myös erään mökinomistajan viestin, ”Vapaa-ajan asukkaan näkökulma”. Hänen keskeinen huolensa on kaivoksen negatiiviset vaikutukset Ylläksen luontoarvoille, niihin liittyville matkailupalveluille ja vapaa-ajan asukkaiden kiinteistöjen käytölle ja arvolle. Kuka korvaa kaikki nämä menetykset?

Vapaa-ajan asuntojen ja niiden käyttäjien tuoma hyöty kunnalle on merkittävä, esimerkiksi kiinteistöverotuotot, käyttökustannustuotot (jätehuolto- ja vesimaksut ym.), kiinteistöjen rakentaminen, peruskorjaukset, huolto (latumaksut, lumenauraus, työtilaisuudet kuntalaisille, välilliset verotulot), kaupallisten palveluiden käyttö, välilliset verotulot.

Yhdistyksemme on aktiivisesti mukana kaivosasian edunvalvonnassa. Kotisivuiltamme löydät ajankohtaista tietoa kaivosasiasta.

alt

Viimeksi päivitetty 01.01.2017 09:49
 

Lapland Hotels logo variation

jemes

humina

humina2

Kuukkeli