Kaavamuistutus jätetty PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Leif R-S   
02.05.2018 13:08
Hannukaisen 2. kaavavaiheen muistutus on jätetty

Ylläksen Ystävät on yhdessä Ylläksen alueen toimijoiden kanssa jättänyt yhteisen muistutuksensa Kolarin kunnalle kaivoskaavan 2. vaiheesta.
Muistutusdokumentti liitteineen löytyy tästä (huomio 132 sivua, 8 liitettä, 9 Mb)
Kaivoshankkeen osalta ilmenee koko ajan yhä hälyttävämpiä asioita. Uusia todella vakavia virheitä paljastuu, nyt viimeksi vesitaseesta.
Huomaa erityisesti liitteet 3 ja 5 (Heiskanen ja Ramm-Schmidt).

Kaivosalan prof. Heiskanen toteaa mm. ksantaateista tässä uudessa valossa: "Mahdollisuus ympäristölle vaarallisen korkeista jäteveden ja Natura jokivesien ksantaattipitoisuuksien toteutumisesta on selkeä. Tapahtuman seuraamukset ovat erittäin merkittäviä ja pitkäaikaisia. Riskiluokitusta on pidettävä korkean kriittisenä."

Kaivosyhtiön mukaan ksantaattien määrä Muonionjoeessa on vain 190 kg vuodessa. Väitteelle ei löydy perusteita, eikä kaivosyhtiö ole esittänyt minkäänlaisia laskelmia siitä, miten ovat tähän päätyneet! Todennäköinen määrä talvella on 100 - 1.000 kertaa korkeampi. Heiskanen toteaa edelleen: "Ksantaatin poistamiseksi ei kaupallisia tekniikoita ole."
Pitkä viipymäaika suurissa altaissa ja korkea lämpötila sekä UV-valo tehoaa kuitenkin. Tässä voidaan verrata esim. Aitik:in 38 kertaa suurempaan selkeytysaltaaseen.

Useat asiat vaikuttavat kaavaan jopa siinä määrin, että kunnan olisi aika keskeyttää kaavan valmistelua, kunnes kaivosyhtiö on selvittänyt keskeneräiset asiat. Keskeisiä seikkoja ovat prosessin vesitase, jäteveden käsittely ja vesialtaiden riittämättömyys.

Lue myös FCG:n raportti "Matkailun merkitys aluetaloudessa" (Liitteet 7 ja 8). Matkailun näkymät ovat parantuneet merkittävästi esimerkiksi GAIA:n vuoden 2017 aluetalousselvityksen jälkeen.

Tornio-Muoniojokiseura on erittäin huolestunut kalojen kohtalosta. Jokeen purkautuvan 500 lähteen tyrehtyminen Hannukaisen alueella voi olla kohtalokasta meritaimenen lisääntymisen kannalta. Lue heidän lausuntonsa tästä
Viimeksi päivitetty 02.05.2018 17:41
 

Lapland Hotels logo variation

jemes

humina

humina2

Kuukkeli