Tilannekatsaus Hannukaisen kaivoshankkeesta PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Leif R-S   
27.01.2018 16:19

TILANNEKATSAUS HANNUKAISEN

KAIVOSHANKKEEN LUPAKÄSITTELYSTÄ

Viime kuukausien aikana on käynyt entistä paremmin ilmi, että Hannukaisen kaivoshankkeessa on valtavia ympäristöriskejä.

Aikaisemmin olemme tuoneet esiin useita kriittisiä viranomaisten lausuntoja, jotka on jätetty AVI:lle, lausujina mm. Lapin ELY-keskuksen kalatalousyksikkö ja saman ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue, myös Metsähallitus ja Säteilyturvakeskus. Lisäksi GTK (Geologian Tutkimuskeskus) on todennut useita riskejä mm. liittyen sivukivikasojen läjitykseen, uraaniin ja jätevesien hallintaan. Nämä ovat luettavissa kotisivuillamme tässä alla. Kyseiset asiakirjat löytyvät Tiedostot valikon alta.


Kaunis Iron AB

Uusin tapahtuma, joka vaikuttaa olennaisesti asian tarkasteluun, on Ruotsin Pajalassa olevan Kaunisvaaran kaivoshankkeen todennäköinen käynnistyminen jo puolen vuoden sisällä. Silloin nousee esille kahden kaivoksen yhteisvaikutus Muonionjoessa. Hannukainen Mining on ympäristölupahakemuksessaan laatinut arvion yhteisvaikutuksesta, jossa toteavat, että riskiä ei ole. Tämä arvio on tarkemmassa tarkastelussa todettu useilta osin virheelliseksi ja puutteelliseksi.

Ruotsin viranomaiset (Norrbottens Länsstyrelse ja Naturvårdsverket) ovat huomauttaneet Kaunisvaaran kaivoksen useista puutteista mm. Northlandin aikana rakennetuissa padoissa. Padot vuotavat ja edustavat suurta patoriskiä. Jätevesiä on päästetty Muonoinjokeen myös talvella syynä huomattavasti alimittainen selkeytysallas, joka ei mahdollista säännöstelyä. Naturvårdsverket toteaa lisäksi jätevesiin liittyvistä lupaehdoista, että ne ovat hyvin puutteelliset evätkä aseta juuri minkäänlaisia rajoja päästöille. Kaivosyhtiö voi siis päästää kuinka paljon vettä tahansa, milloin tahansa eikä ole mitään rajoituksia metallien, pH:n, kemikaalien (esim. ksantaattien), typpiyhdisteiden ja sulfaattien osalta. Lupaehdoissa ei ole vaatimusta minkäänlaisesta aktiivisesta jäteveden puhdistuksesta.

Leif Ramm-Schmidt on laatinut asiasta muistion perustuen mm. Ruotsin viranomaisten asiakirjoihin. Muistiossa on mukana myös uutta tietoa ksantaateista ja niiden jäämäpitoisuuksista arktisissa olosuhteissa. Tieto perustuu Sodankylän Kevitsan kaivoksen mittauksiin. Julkaisun mukaan ksantaattien mittaus jätevedestä onnistuu helposti. Lue Leif Ramm-Schmidtin muistio tästä.

Kuusamon kaivosasiasta

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Kuusamon Juomasuon kaivoshankkeeseen liittyvästä valituksesta kaivospiiriasiassa. KHO huomauttaa useista virheistä hallinto-oikeuden päätöksessä. KHO päätti, että kaivospiiripäätös on palautettava takaisin TUKES:ille uutta käsittelyä varten. Tässä yhteydessä astuu uusi kaivoslaki voimaan. Hannukaisen kaivospiiripäätös on monelta osin yhtenevä Kuusamon kanssa. Tämä tarkoittaa, että Hannukaisen kaivospiiripäätös voidaan joutua palauttamaan uudelleen käsittelyyn.

YYRY on mukana jättämässä täydennystä aikaisemmalle valitukselle Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Hannukaisen kaivospiiripäätöksestä. Tällä haluamme varmistaa, että hallinto-oikeus on tietoinen em. KHO:n päätöksestä, joka on heitä sitova.

Lue lisää:  https://www.koillissanomat.fi/uutisetkoillismaa/korkeimmalta-hallintooikeudelta-paatos-juomasuosta--asia-uudelleen-tukesin-kasittelyyn-6.226.310512.d91443b7e6#.WhlwJUxOi7i.facebook


Koerikastusraportti ynnä muuta

Hannukainen Mining on pyytänyt jatkoaikaa GTK:n koerikastusraportin julkistamiselle 26.1.2018 saakka. Tässä yhteydessä ovat myös päivittämässä jätevesipäästöarvioitaan.

Lisäksi kaivosyhtiö tulee antamaan vastineensa AVI:lle ympäristölupahakemukseen tehdyistä muistutuksista 16.2.2018 mennessä.

Ruotsin tahojen kuuleminen on edelleen kesken. 

Viimeksi päivitetty 27.01.2018 16:26
 

Lapland Hotels logo variation

jemes

humina

humina2

Kuukkeli