Viranomaisten lausunnot kaivoksen ympäristölupahakemuksesta PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Leif R-S   
23.09.2017 21:39

Lapin ELY-keskus on kriittinen kaivosluvalle ja

esittää hakemuksen hylkäystä

Lapin ELY-keskuksen kalatalousksikkö on erittäin kriittinen hanketta kohtaan, ja toteaa lausunnossaan mm., että Hannukaisen – Rautuvaaran alue ei merkittävien kalataloudellisten arvojensa vuoksi sovellu mittavan kaivannaistoiminnan harjoittamiseen. Loppupäätelmänä he toteavat seuraavasti:

"Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena katsoo edellä sanottuun perustuen, että edellytyksiä luvan myöntämiseksi ei ole. Hakemus on hylättävä." Lue lausunto tästä.

Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnossa painotetaan hakemuksen puutteellisuutta, jopa niin paljon, että he eivät edes voi lausua kaikista hakemuksen osa-alueista. Lausunto tässä. Lisätietotarvetta on hyvin runsaasti:

”Edellä todetun vuoksi ELY-keskus ei vielä tässä lausunnossa esitä eikä ota kantaa mahdollisiin lupamääräyksiin, sillä hakemus on edelleen siinä määrin puutteellinen ja ristiriitainen, ettei siitä ilman huolellisia täydennyksiä voida arvioida toimintaa ja sen vaikutuksia kokonaisuutena.......”


Metsähallitus painottaa päästöjen riskejä Muonionjoessa, mutta myös Perämeren NATURA-alueilla:

”Metsähallitus muistuttaa, että kaivosyhtiön pitäisi pystyä arvioimaan poistoputkea myöten Muonionjokeen kulkeutuvien haitta-aineiden määrät (vaahdotusprosessi) ja
haitallisuus vesieliöille ja kaloille myös mm. ksantaattien osalta. Ksantaatit ovat vaahdotusprosessissa käytettyjä aineita, jotka ovat myrkyllisiä vesieliöstölle.”

Metsähallitus käsittelee myös kaivoksen haitallisuutta Ylläksen matkailulle ja kansallispuistolle. Lausunto tässä.

Lapin ELY-keskus antoi kesäkuussa NATURA-lausunnon, jossa totesivat, että esteitä kaivoksen perustamiselle ei ole. Muonionjoen NATURA-arvot eivät tästä kärsisi. Nämä viranomaistahojen uudet lausunnot ovat selvässä ristiriidassa  tämän lausunnon kanssa.
Ilman puoltavaa NATURA-lausuntoa kaivoslupaa ei olisi voitu myöntää.
Viimeksi päivitetty 11.11.2017 19:45
 

Lapland Hotels logo variation

jemes

humina

humina2

Kuukkeli