Kolarin kunnan vuorovaikutustilaisuus 6.6.2017 PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Leif R-S   
19.06.2017 05:25

Pääteemana kaivoksen aluetalousselvitys ja päästöt Muonionjokeen

 Gaia Consultingin Pasi Rinne esitteli aluetalousselvityksen alustavat tulokset. Lyhyenä yhteenvetona voidaan kiteyttää, että kaivos hyötyy sen mitä matkailu menettää (VE A).  Jos kaivosta ei tule, matkailu kasvaa sen, mitä kaivoksesta ei tule (VE B). Eli, kunnalla on pullat hyvin uunissa. Jos valitsevat A tai B vaihtoehdon, kuntatalous kasvaa. VE B:n heikkona puolena olisi, että palkkakertymä palkansaajille jää hieman pienemmäksi kuin kaivosvaihtoehdossa. Lisäksi oletettiin, että matkailu ei työllistäisi Kolarin kunnan pitkäaikaistyöttömiä.

Tulosten pienenä puutteena koettiin, että mökkiläisten vaikutus oli aliarvioitu. Uusien matkailuyrttäjien tulo lisäisi ennestään matkailun kasvua. Näin ollen VE B:n tulos voisi olla vielä parempi.

Päättäjät saavat arvioida, kumpi vaihtoehto on turvallisempi, ja kuummalla on pidempi aikajänne.

Pasi Rinteen esitys tässä. Asiasta on myös laadittavana raportti.

Leif Ramm-Schmidt esitti kysymyksiä ja kommentteja ympäristölupahakemuksen vesiasioista. Huolenaiheena erityisesti ksantaatit ja muidenkin haitta-aineiden vaikutukset Muonionjokeen. Kaivosyhtiö on systemaattisesti vähätellyt vaikutuksia. Esitys tässä.

Kaivosyhtiön Ida Källberg piti esityksen, jossa piti olla vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin. Emme saaneet vastausta kuin muutamaan kysymykseen.

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on nähtävillä 15.5.–29.6.2017. Tässä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston linkki materiaaleihin:
 https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1252637
Viimeksi päivitetty 26.06.2017 20:42
 

Lapland Hotels logo variation

jemes

humina

humina2

Kuukkeli