Ajankohtaista kaivosinformaatiota 24.4.2017 PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Leif R-S   
24.04.2017 05:14

Ylläksen Ystävät seuraa Hannukaisen kaivoshanketta

Kolarin kunnantalolla on ollut useita vuorovaikutustilaisuuksia, joista on jäänyt varsin ristiriitaisia tunteita. Jaettu informaatio on ollut osin harhaanjohtavaa ja oleellisia asioita on peitelty tai jätetty sanomatta. Ympäristöriskejä aliarvioidaan systemaattisesti.

Leif Ramm-Schmidt on laatinut muistion koskien 6.4.2017 pidettyä tilaisuutta, jossa kaivosyhtiö pyrki vähättelemään erityisesti ksantaateista johtuvaa uhkaa ympäristölle.
Lue muistio tästä.

Vuorovaikutustilaisuudet jatkuivat 20.4.2017 teemana kaivoksen vaikutus maisemaan. Tähän tilaisuuteen Leif Ramm-Schmidt oli valmistellut esitystä, jossa edellisen tilaisuuden harhaanjohtavat ja virheelliset väittämät tuli korjata. Hän oli pyytänyt esittämislupaa ennakkoon, mutta häneltä evättiin kuitenkin mahdollisuus esitykseen, vaikka aikaa olisi ollut ja yleisö sitä pyysi.

Esitys on sen takia laitettu You-tubeen ja Facebookiin, ja on nähtävissä tästä.
Videota on katsottu jo 30.000 kertaa (per 24.4.2017)

Kaivosalan professori (emeritus) Kari Heiskanen otti ensimmäisenä esiin kysymyksen ksantaateista jo viime vuoden kesäkuussa. Lue hänen tieteellinen selvityksensä ksantaateista ja muistakin puutteista kaivosyhtiön hakemuksissa. Muistio löytyy tästä.

Rajajokikomissio on antanut lausuntonsa, jossa he painottavat Muoniojoen tärkeyttä meritaimnen lisääntymisalueena, samalla he huomauttavat kaivosyhtiön hakemusten puutteellisuudesta. Lue lausunto tästä.

Tornio-Muoniojokiseura ry on Muoniojoen kalastukseen liittyen antanut lausuntonsa ELY-keskukselle, lue tästä.

Kaivoksen valtavaa kokoa on pyritty havainnollistamaan erilaisilla graafeilla. Katso mm. oheinen
kaivoksen kaava, jossa vanha Rautuvaaran kaivos

Voit myös käydä Pro Ylläksen facebook sivustolla, siellä on lisää hyödyllistä informaatiota.
 
Kolarin kunnan sivuilta löydät kaavaan liittyvät dokumentit. Ei kuitenkaan esim. ympäristölupahakemuksen liitteitä, vaikka ne lain mukaan pitää olla kansalaisten saatavissa. 
Viimeksi päivitetty 24.04.2017 08:51
 

Lapland Hotels logo variation

jemes

humina

humina2

Kuukkeli