Viranomaisten lausunnot kaivoksen ympäristölupahakemuksesta
Kirjoittanut Leif R-S   
23.09.2017 21:39

Lapin ELY-keskus on kriittinen kaivosluvalle ja

esittää hakemuksen hylkäystä

Lapin ELY-keskuksen kalatalousksikkö on erittäin kriittinen hanketta kohtaan, ja toteaa lausunnossaan mm., että Hannukaisen – Rautuvaaran alue ei merkittävien kalataloudellisten arvojensa vuoksi sovellu mittavan kaivannaistoiminnan harjoittamiseen. Loppupäätelmänä he toteavat seuraavasti:

"Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena katsoo edellä sanottuun perustuen, että edellytyksiä luvan myöntämiseksi ei ole. Hakemus on hylättävä." Lue lausunto tästä.

Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnossa painotetaan hakemuksen puutteellisuutta, jopa niin paljon, että he eivät edes voi lausua kaikista hakemuksen osa-alueista. Lausunto tässä. Lisätietotarvetta on hyvin runsaasti:

”Edellä todetun vuoksi ELY-keskus ei vielä tässä lausunnossa esitä eikä ota kantaa mahdollisiin lupamääräyksiin, sillä hakemus on edelleen siinä määrin puutteellinen ja ristiriitainen, ettei siitä ilman huolellisia täydennyksiä voida arvioida toimintaa ja sen vaikutuksia kokonaisuutena.......”


Metsähallitus painottaa päästöjen riskejä Muonionjoessa, mutta myös Perämeren NATURA-alueilla:

”Metsähallitus muistuttaa, että kaivosyhtiön pitäisi pystyä arvioimaan poistoputkea myöten Muonionjokeen kulkeutuvien haitta-aineiden määrät (vaahdotusprosessi) ja
haitallisuus vesieliöille ja kaloille myös mm. ksantaattien osalta. Ksantaatit ovat vaahdotusprosessissa käytettyjä aineita, jotka ovat myrkyllisiä vesieliöstölle.”

Metsähallitus käsittelee myös kaivoksen haitallisuutta Ylläksen matkailulle ja kansallispuistolle. Lausunto tässä.

Lapin ELY-keskus antoi kesäkuussa NATURA-lausunnon, jossa totesivat, että esteitä kaivoksen perustamiselle ei ole. Muonionjoen NATURA-arvot eivät tästä kärsisi. Nämä viranomaistahojen uudet lausunnot ovat selvässä ristiriidassa  tämän lausunnon kanssa.
Ilman puoltavaa NATURA-lausuntoa kaivoslupaa ei olisi voitu myöntää.
Viimeksi päivitetty 11.11.2017 19:45
 
Kaivoskeskustelusta
Kirjoittanut Leif R-S   
18.09.2017 20:24

Keskustelu kaivoshankkeesta jatkuu -

kaivospiiripäätös annettu

Hannukaisen kaivoshankkeesta on useita juttuja lehdistössä.

Lue Helsingin Sanomien julkaisema juttu 18.9.2017 tästä.

Samana päivänä TUKES on antanut kaivospiiripäätöksensä, samalla kuitenkin jättäen monet relevantit kohdat AVI:n ratkaistaviksi. Tässä päätöksessä on kysymys kaivospiirin määräämisestä. TUKES katsoo hakemuksen täyttävän vanhassa kaivoslaissa säädetyt edellytykset, koska se on tullut vireille jo vuonna 2010.

Myös Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n Vitriinilehdessä on useita juttuja kaivoshankkeesta:

- Asiantuntijat pitävät Hannukainen Miningin ympäristövaikutusarvioita puutteellisina
- Epävarmuus jatkuu Ylläksellä
- Kolarin kunnanjohtaja: Ratkaisua elinkeinojen yhteensovittamiselle ei vielä ole

Kolarin kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 30.8.2017 lausunut kaivoshankkeesta hyvin kriittisesti. Kolarin ympäristötoimi on delegoitu Rovaniemen ympäristölautakunnalle. Lausunto on luettavissa tästä.

Leif Ramm-Schmidt on laatinut lyhyen muistion lautakunnan keskeisistä kommenteista, jotka koskevat vesistövaikutuksia. Muistiossa on myös tietoa ksantaattien käsittelystä muualla. Lue muistio tästä.


Tämän lisäksi Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa GTK:lta (Geologian Tutkimuskeskus). Tämä keskittyy louhinnasta syntyvien jätteiden ja niistä syntyvien vesien arviointiin. GTK kyseenalaistaa useita kaivosyhtiön väittämistä. Lue lausunto tästä.
Viimeksi päivitetty 11.11.2017 19:44
 
Muistutus kaivoshankkeen ympäristölupahakemuksesta jätetty
Kirjoittanut Leif R-S   
13.08.2017 13:21

Muistutus/mielipide jätetty Hannukaisen kaivos-

hankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen

johdosta

Muistutuksen ovat jättäneet useat Ylläksen alueella toimivat tahot, joiden asiamiehenä toimii asianajaja Sakari Niemelä.
Muistutksen ensimmäinen osa jätettiin 28.6.2017 sekä sen täydennys 5.8.2017.
Muistutuksiin liittyy useita asiantuntijalausuntoja:

Muistutuksen täydennyksessä on mukana myös Ylläksen matkailuyrittäjien lausunto

Viimeksi päivitetty 13.08.2017 20:39
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava > Loppuun >>

Sivu 5 / 46