Kaivoskeskustelusta
Kirjoittanut Leif R-S   
18.09.2017 20:24

Keskustelu kaivoshankkeesta jatkuu -

kaivospiiripäätös annettu

Hannukaisen kaivoshankkeesta on useita juttuja lehdistössä.

Lue Helsingin Sanomien julkaisema juttu 18.9.2017 tästä.

Samana päivänä TUKES on antanut kaivospiiripäätöksensä, samalla kuitenkin jättäen monet relevantit kohdat AVI:n ratkaistaviksi. Tässä päätöksessä on kysymys kaivospiirin määräämisestä. TUKES katsoo hakemuksen täyttävän vanhassa kaivoslaissa säädetyt edellytykset, koska se on tullut vireille jo vuonna 2010.

Myös Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n Vitriinilehdessä on useita juttuja kaivoshankkeesta:

- Asiantuntijat pitävät Hannukainen Miningin ympäristövaikutusarvioita puutteellisina
- Epävarmuus jatkuu Ylläksellä
- Kolarin kunnanjohtaja: Ratkaisua elinkeinojen yhteensovittamiselle ei vielä ole

Kolarin kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 30.8.2017 lausunut kaivoshankkeesta hyvin kriittisesti. Kolarin ympäristötoimi on delegoitu Rovaniemen ympäristölautakunnalle. Lausunto on luettavissa tästä.

Leif Ramm-Schmidt on laatinut lyhyen muistion lautakunnan keskeisistä kommenteista, jotka koskevat vesistövaikutuksia. Muistiossa on myös tietoa ksantaattien käsittelystä muualla. Lue muistio tästä.


Tämän lisäksi Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa GTK:lta (Geologian Tutkimuskeskus). Tämä keskittyy louhinnasta syntyvien jätteiden ja niistä syntyvien vesien arviointiin. GTK kyseenalaistaa useita kaivosyhtiön väittämistä. Lue lausunto tästä.
Viimeksi päivitetty 11.11.2017 19:44
 
Muistutus kaivoshankkeen ympäristölupahakemuksesta jätetty
Kirjoittanut Leif R-S   
13.08.2017 13:21

Muistutus/mielipide jätetty Hannukaisen kaivos-

hankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen

johdosta

Muistutuksen ovat jättäneet useat Ylläksen alueella toimivat tahot, joiden asiamiehenä toimii asianajaja Sakari Niemelä.
Muistutksen ensimmäinen osa jätettiin 28.6.2017 sekä sen täydennys 5.8.2017.
Muistutuksiin liittyy useita asiantuntijalausuntoja:

Muistutuksen täydennyksessä on mukana myös Ylläksen matkailuyrittäjien lausunto

Viimeksi päivitetty 13.08.2017 20:39
 
Kolarin kunnan vuorovaikutustilaisuus 6.6.2017
Kirjoittanut Leif R-S   
19.06.2017 05:25

Pääteemana kaivoksen aluetalousselvitys ja päästöt Muonionjokeen

 Gaia Consultingin Pasi Rinne esitteli aluetalousselvityksen alustavat tulokset. Lyhyenä yhteenvetona voidaan kiteyttää, että kaivos hyötyy sen mitä matkailu menettää (VE A).  Jos kaivosta ei tule, matkailu kasvaa sen, mitä kaivoksesta ei tule (VE B). Eli, kunnalla on pullat hyvin uunissa. Jos valitsevat A tai B vaihtoehdon, kuntatalous kasvaa. VE B:n heikkona puolena olisi, että palkkakertymä palkansaajille jää hieman pienemmäksi kuin kaivosvaihtoehdossa. Lisäksi oletettiin, että matkailu ei työllistäisi Kolarin kunnan pitkäaikaistyöttömiä.

Tulosten pienenä puutteena koettiin, että mökkiläisten vaikutus oli aliarvioitu. Uusien matkailuyrttäjien tulo lisäisi ennestään matkailun kasvua. Näin ollen VE B:n tulos voisi olla vielä parempi.

Päättäjät saavat arvioida, kumpi vaihtoehto on turvallisempi, ja kuummalla on pidempi aikajänne.

Pasi Rinteen esitys tässä. Asiasta on myös laadittavana raportti.

Leif Ramm-Schmidt esitti kysymyksiä ja kommentteja ympäristölupahakemuksen vesiasioista. Huolenaiheena erityisesti ksantaatit ja muidenkin haitta-aineiden vaikutukset Muonionjokeen. Kaivosyhtiö on systemaattisesti vähätellyt vaikutuksia. Esitys tässä.

Kaivosyhtiön Ida Källberg piti esityksen, jossa piti olla vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin. Emme saaneet vastausta kuin muutamaan kysymykseen.

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on nähtävillä 15.5.–29.6.2017. Tässä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston linkki materiaaleihin:
 https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1252637
Viimeksi päivitetty 26.06.2017 20:42
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seuraava > Loppuun >>

Sivu 5 / 45